Znakowanie laserowe: rozwój technologii znakowania

Znakowanie laserowe skutecznie wypiera powszechnie stosowane kodowanie produktów. Jest to szczególnie zauważalne w przemyśle metalowym oraz wszędzie tam, gdzie odpowiednie oznaczenia mają istotne znaczenie z punktu bezpieczeństwa, środowiska pracy oraz funkcjonalności. Przyjrzyjmy się, jak na przełomie wieków kształtowała się idea znakowania laserowego, począwszy od powstania pierwszych urządzeń tego typu, aż po czasy współczesne.

SPIS TREŚCI:

  • Znakowanie laserowe współcześnie
  • Rozwój technologii znakowania
  • Chronologia powstania urządzeń laserowych służących grawerowaniu i znakowaniu

Znakowanie laserowe współcześnie

Znakowanie laserowe jest jednym z cyklów produkcyjnych, bez których dystrybucja oraz zastosowanie danych wyrobów nie byłyby możliwe.

Markery laserowe w sposób trwały i nieusuwalny znaczą produkty, opakowania, a nawet dokumenty, spełniając poza wartością informacyjną, także wymogi prawne chroniące przedsiębiorców oraz przyszłych użytkowników przed niewłaściwym zastosowaniem wyrobów czy też ich fałszowaniem.

Dodatkowo znakowanie laserowe zachowuje swoje właściwości niezależnie od warunków zewnętrznych, w jakich funkcjonuje dany wyrób. Stałe udoskonalanie technik znakowania pozwala na uzyskiwanie lepszych i odporniejszych oznaczeń, których usunięcie wiązałoby się z praktycznym zniszczeniem narzędzia, opakowania bądź elementu układu mechanicznego.
Doskonałym tego przykładem są rozwiązania zaproponowane przez funkcjonującą na polskim rynku firmę Lasit.

W swoim portfolio przedsiębiorstwo ma znaczące osiągnięcia, tworząc indywidualne projekty przeznaczone między innymi dla podmiotów gospodarczych z branż: motoryzacyjnej, medycznej, AGD, elektronicznej, hydraulicznej, a nawet wojskowej.

W wielu przypadkach były to realizacje uwzględniające konkretne wymogi klientów. W takich sytuacjach niezbędne okazuje się doświadczenie nabyte w trakcie 30 lat działalności firmy, a także zaangażowanie kadry inżynierskiej, jak i pozostałych pracowników.

Dzięki temu możliwe było opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie identyfikacji i estetycznego znakowania laserowego.
Jednak początek historii znakowania laserowego datuje się na lata 50 ubiegłego wieku, kiedy to jeszcze o zastosowaniu laserów w przemyśle nikt nie ośmielał głośno wspominać.

Rozwój technologii znakowania

W 1954 roku panowie Charles Townes i Arthur Schawlow opracowali metodę wzmocnienia mikrofalowego poprzez stymulowaną emisję promieniowania. Naturalną konsekwencją tego wydarzenia była idea wzmocnienia światła poprzez stymulowaną emisję promieniowania, która w 1958 roku zyskała miano lasera.

Trzeba było zaledwie dwóch lat, by Theodore Maiman zaprezentował pierwszy laser rubinowy, traktowany obecnie jako pierwowzór lasera optycznego. Wypada w tym miejscu wspomnieć o innym naukowcu, który w 1958 roku prowadził równolegle prace nad budową lasera. Niestety nie udało mu się uzyskać patentu na swój wynalazek. Gordon Gould, bo o nim tu mowa, osiągnął swój cel dopiero w 1977 roku.

Trochę późno, zważywszy, że 12 lat wcześniej Western Electric oddał do użytku pierwszy laser przeznaczony do zastosowania przemysłowego. Było to urządzenie służące do wiercenia otworów w matrycach diamentowych.

Kolejnymi etapami były:

  • 1967 rok – zastosowanie skupionych wiązek laserowych CO2 do cięcia laserowego;
  • 1975 rok – powstanie nowoczesnej wycinarki laserowej CO2

Uważny czytelnik mógłby zapytać o związek pomiędzy grawerowaniem a znakowaniem laserowym. W obu przypadkach chodzi o skupienie wiązki światła lasera (energii i mocy) w jednym punkcie, co powoduje nagrzanie i stopienie bądź odparowanie nadmiaru materiału.

Chronologia powstania urządzeń laserowych służących grawerowaniu i znakowaniu

Laser Craft opracowała prymitywne technologie grawerowania laserowego, które wymagały zastosowania szablonów. Rzecz miała miejsce w latach 70 ubiegłego wieku i zbiegała się w czasie z pracami Billa Lawsona z LMI mającymi na celu udoskonalenia technik oraz maszyn przeznaczonych do grawerowania komputerowego.

Pewne osiągnięcia na tym polu zanotował Electrolux, który jako pierwsza w świecie firma laserowa stworzyła laser CO2 o szybkim przepływie osiowym do zastosowań komercyjnych.

Jednak dopiero intensywny rozwój systemów informatycznych przypadający na lata 80. i 90. zaowocował integracją komputerów z systemami laserowymi, co doprowadziło do obniżenia cen, a tym samym popularyzacji technologii znakowania laserowego produktów i opakowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *