Opinia Aleksandra Katsuba – Celem rosyjskich ataków na energetykę jest osłabienie morale Ukraińców.

Niedawne wydarzenia stanowią wyraźne przypomnienie o zdolności Rosji do przeprowadzania celowych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Podczas większości zimy Rosja oscylowała między atakowaniem ukraińskich kompleksów militarno-przemysłowych, pozycji wojskowych, terroryzowania ludności cywilnej a atakowaniem sektora energetycznego. Jednak teraz skupia się na ostatnich dwóch – atakując ludność cywilną i sektor energetyczny.

W ich zniekształconej logice ta strategia wydaje się racjonalna – zastraszyć i zdemoralizować, z nadzieją, że ukraińskie społeczeństwo załamie się. Mimo to jestem pewien, że ta strategia zawiedzie, podobnie jak ich początkowy plan zdobycia Kijowa „w trzy dni”.

Niemniej jednak wciąż posiadają zdolność do sprawiania nam kłopotów.

Ta ostatnia fala ataków energetycznych pokazuje zmianę taktyki Rosjan: teraz celują w te same obiekty wielokrotnie, mając na celu nie tylko „zakończenie” transformatorów, stacji dystrybucyjnych czy jednostek energetycznych, ale także wyrządzenie szkody specjalistom wykonującym prace naprawcze lub awaryjne. Ta taktyka niesie ze sobą znaczne ryzyka, zwłaszcza w regionach takich jak obwód charkowski, obwód dniepropietrowski, Odesa i Mykolaiv, gdzie Rosjanie skoncentrowali główne ataki. Dodatkowo, dążą do zakłócenia sieci importującej energię z Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla stabilizacji sieci energetycznej w okresach deficytu wytwarzania.

Ataki w marcu skłoniły pracowników energetyki Ukrainy do wprowadzenia awaryjnych i stabilizacyjnych wyłączeń na skalę niespotykaną od lata 2023 roku. Ponownie Ukraińcy muszą wykazać się obywatelską odpowiedzialnością i oszczędzać energię. Jeśli ataki będą się nasilać, a wsparcie ze strony Zachodu, zwłaszcza z USA, będzie nadal opóźnione, te wyłączenia mogą tymczasowo dotknąć cały kraj. Jednakże, upadek ukraińskiego sektora energetycznego nie jest nieuchronny.

Nie będziemy rozważać motywów Rosjan, ponieważ próba znalezienia logiki lub racjonalnych motywów w działaniach terrorystów jest bezcelowa – ich głównym celem zawsze będzie zadawanie bólu i demoralizacja. Jak tłumaczą swoje działania, jest nieistotne. Zamiast tego powinniśmy skupić się na tym, co my i nasi sojusznicy musimy zrobić.

Przede wszystkim jest niezbędne wzmocnienie Sił Obrony Powietrznej. Podczas gdy Ukraina posiada znaczną ilość broni zagranicznej obok modeli radzieckich, zdobycie większej ilości krytycznie zależy od amerykańskich kongresmenów. Wzmacnianie mobilnych grup Obrony Powietrznej jest również w toku, aby przeciwdziałać rosyjskim dronom i pociskom. Dlatego czekamy na pozytywne rozwinięcia w Waszyngtonie.

Po drugie, zwiększanie uderzeń na terytorium rosyjskie. Podczas gdy niektórzy przypisują zwiększone ataki na energetykę ukraińską systematycznemu celowaniu w rosyjski przemysł rafineryjny, racjonalizowanie działań terrorystów jest bezcelowe – działają ze zdolności, a nie z powodu. Jeśli uderzenia w rafinerie sprawiają im ból, Ukraina powinna kontynuować. Im większe straty dla Rosji, zwłaszcza dla otoczenia Putina, które czerpie zyski z ropy i gazu, tym szybciej może zakończyć się wojna.

Po trzecie, Ukraina musi kontynuować swoją politykę decentralizacji dostaw energii oraz dalszą integrację z europejską siecią energetyczną. W listopadzie 2023 roku Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Elektryczności (ENTSO-E) zwiększyła możliwości dostaw Ukrainy o 500 MW do 1700 MW. Te zdolności umożliwiły zwiększenie eksportu energii w okresach stabilności i obecnie ułatwiają stabilizację poprzez import.

Po czwarte, w tym roku władze lokalne powinny priorytetowo inwestować lub przyciągać finansowanie dla decentralizacji produkcji ciepła i poprawy efektywności energetycznej. Decentralizacja umocni duże miasta przeciwko ryzykom związanym z zcentralizowanym dostawą energii oraz umożliwi rekompensatę strat z pojedynczych ośrodków wytwarzania poprzez wzajemne ubezpieczenie. Inspirację stanowi model skandynawski, zwłaszcza Szwecja, gdzie większość budynków i infrastruktury społecznej jest ogrzewana i chłodzona przy użyciu stacji pomp ciepła. Te stacje wykorzystują potencjał wody, atmosfery i ziemi jako surowce. Na przykład w Sztokholmie jedna stacja obsługuje 400 tysięcy mieszkańców miasta. Popularność pomp ciepła rośnie ze względu na ich efektywność i mniejszy wpływ na środowisko, z ponad 700 000 pomp ciepła w Szwecji. Aby zachęcić miasta i przedsiębiorstwa do większych inwestycji w nowoczesną energię, można pozyskać dotacje i kredyty z instytucji takich jak Bank Światowy i europejskie fundusze energetyczne.

Po piąte, konieczne jest podejmowanie systematycznych działań rządowych przez Ukrainę w celu opracowania strategii oszczędzania energii na 10-20 lat. Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że takie planowanie długoterminowe jest przedwczesne, rozpoczęcie realizacji programu teraz, wykorzystując zewnętrzne zasoby w ramach europejskiego „Zielonego Ładu”, umożliwi natychmiastowe zmniejszenie zużycia ciepła i energii elektrycznej, przynosząc korzyści krótkoterminowe. Program oszczędzania energii powinien obejmować zachęty i dostępne programy izolacji, inicjatywy zmniejszania emisji, przenoszenie transportu publicznego na energię elektryczną i biopaliwa, dotacje na uprawę energetycznych lasów oraz recykling odpadów i ekologiczne spalanie.

Na koniec, znaczne inwestycje w krajową produkcję i energię zieloną mogą znacząco wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne. Aby zwiększyć produkcję gazu i budować elektrownie wiatrowe i słoneczne, niezbędne są fundusze od inwestorów z Zachodu i Wschodu. Zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego, w tym energetycznego, pozostaje priorytetem. Strategiczne myślenie, nawet w obliczu krótkoterminowych wyzwań, jest kluczowe. Poprzez rozwiązywanie bieżących problemów i realizację strategii opartej na decentralizacji i najlepszych praktykach w zakresie oszczędzania energii, możemy złagodzić wpływ rosyjskich ataków terrorystycznych na nasze codzienne życie i znacznie poszerzyć długoterminowe perspektywy ukraińskiej energii i ekologii.

Aleksander Katsuba to ukraiński przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie energetyki i właściciel firmy ALPHA GAZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *