Jaki jest stosunek Polaków do referendum? TEN sondaż wkurzy Kaczyńskiego

W dniach 18-21 sierpnia 2023 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna sondaż badający stosunek Polaków do przeprowadzania referendum w trakcie wyborów parlamentarnych.

Co mówi najnowszy sondaż o stosunku Polaków do referendum? 80% respondentów deklaruje, że słyszało o pomyśle wprowadzenia czterech pytań referendalnych. Jednakże pomijając osoby niezdecydowane (19%), większość ankietowanych nie chce łączenia pytań referendalnych z wyborami powszechnymi. 48% badanych jest przeciwko referendum, a jedynie 35% chciałoby dołączenia dodatkowych pytań w trakcie wyborów. To niezbyt dobra informacja dla formacji rządzącej.

Nie mniej kontrowersji budzi treść i tematyka samych pytań. 40% ankietowanych nie chce, aby jakiejkolwiek z nich zostało zadane w trakcie referendum.

Po 34% wskazań odnotowaliśmy jeśli chodzi o politykę migracyjną oraz podniesienie wieku emerytalnego. Mniejszą wagę wyborcy przywiązują do pytania o wyprzedaż majątku państwowego (28%), a tylko 26% respondentów skazało na konieczność zadania pytania o likwidację barier na granicy białoruskiej.

Podsumowując, wyniki badania pokazują, że poparcie dla referendum oraz pytań referendalnych kształtuje się na poziomie podobnym do poparcia politycznego dla partii rządzącej, które w tym samym badaniu wyniosło 34,2%. Pozostałe 2/3 głosów to sympatycy szeroko rozumianej opozycji lub niezdecydowani. Oznacza to, że PiS może niewiele zyskać politycznie na referendum.

Referendum będzie składało się z czterech pytań. Pierwsze z nich brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”. Drugie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”. Trzecie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”. Czwarte: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 18-21.08.2023, na ogólnopolskiej próbie 1030 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Foto: Depositphotos.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *