Umowa na czas nieokreślony – kiedy przysługuje pracownikowi i jakie niesie za sobą korzyści?

Nie każdy stosunek pracy daje takie same prawa pracownicze. Pełną ochronę zapewnia dopiero umowa na czas nieokreślony. Komu przysługuje? Jakie daje korzyści? Sprawdzamy.

Po jakim czasie przysługuje umowa na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawierana jest bezterminowo. Oznacza to, że nie ma ustalonej daty jej wygaśnięcia. To właśnie między innymi różni ją od umowy zawieranej na czas określony czy okres próbny. Kiedy może zostać podpisana? Nawet w momencie zatrudniania nowego pracownika. Jest to kwestia ustaleń z pracodawcą.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją ograniczenia. Zgodnie z Kodeksem pracy, a konkretnie art. 25, „okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Zasady tej jednak nie stosuje się w kilku przypadkach, w tym w przypadku umowy na zastępstwo, przy pracy o charakterze sezonowym lub dorywczym, wykonywanej przez okres kadencji i gdy pracodawca ma obiektywne powody. Więcej na temat wyjątków znajdziesz tu:

https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/umowa-na-czas-nieokreslony-i-limity-umow-terminowych.

Umowa na czas nieokreślony – korzyści

Wśród korzyści wynikających z podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony, warto wymienić przede wszystkim bezpieczeństwo zatrudnienia. Jest ono zdecydowanie większe niż przy umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie. Do tego też pracownik zatrudniony w ten sposób jest objęty pełnym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Przysługuje mu także urlop wypoczynkowy, który zależy od stażu pracy.

Pozostałe korzyści to ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem, a także świadczenia socjalne. Pracownik może korzystać z dodatków rodzinnych, zasiłków chorobowych i macierzyńskiego. Do tego ma zapewnione godziny pracy regulowane prawem i gwarancję wynagrodzenia za nadgodziny. Obowiązują go też stawki płacy minimalnej. Więcej o tym tu:

https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/minimalna-placa-2024-ile-wynosi.

Umowa na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia

Jeśli z jakiegoś powodu będziesz chciał zakończyć pracę w firmie, w której jesteś zatrudniony na czas nieokreślony, przysługuje Ci okres wypowiedzenia. Wynosi on:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – zatrudnienie od 6 miesięcy do 3 lat,
  • 3 miesiące – zatrudnienie powyżej 3 lat.

W indywidualnych umowach o pracę mogą one być modyfikowane, jednak nie powinny być krótsze, niż przewiduje Kodeks pracy. Dodatkowo istnieje też możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli pracownik lub pracodawca naruszyli obowiązki.

Jak widać, umowa na czas nieokreślony oferuje szereg korzyści, umacniając pozycję pracownika na rynku pracy. Z pewnością warto dążyć do jej podpisania, by mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i szeregu benefitów pracowniczych.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *