Jak wybory w Hiszpanii wpłyną na relacje gospodarcze z Polską?

Partia Ludowa (PP) wygrała niedzielne przeterminowe wybory w Hiszpanii, jednak zmaga się z problemem utworzenia rządu. W związku z tym, Partia Socjalistyczna (PSOE) może pozostać przy władzy, pod warunkiem, że uda się jej przyciągnąć do swojej koalicji również inne, mniejsze partie.

Kolejne tygodnie upłyną pod znakiem spekulacji związanych z jednej strony z tworzeniem się nowego bloku partii lewicowych, a z drugiej strony realnym scenariuszem powtórnych wyborów. Aby uspokoić nastroje inwestorów, kluczowe będzie powstanie stabilnego i trwałego rządu, który zagwarantuje stabilizację sytuacji pod względem otoczenia prawnego i fiskalnego.

Mimo, że hiszpańska gospodarka ma jeden z najniższych wskaźników inflacji w Europie, to wciąż jeszcze w pełni nie odbiła się po pandemii COVID-19 i cierpi z powodu serii problemów strukturalnych, takich jak wysoki wskaźnik zadłużenia, niska produktywność oraz wysoki wskaźnik bezrobocia. Głównym powodem, dla którego wyniki hiszpańskiej gospodarki są stosunkowo dobre, jest dobra kondycja sektora usług kosztem sektora przemysłowego, którego waga jest jednak mniejsza niż w pozostałych krajach europejskich. Podczas dopiero zakończonej kampanii wyborczej, w programie żadnej z partii politycznych nie znalazły się propozycje zmian, które mogłyby mieć wpływ na ceny akcji notowanych na giełdzie, stąd nie spodziewamy się dużych ruchów w krótkim terminie.

Hiszpańskie spółki giełdowe z ekspozycją na rynek polski

Na relacje gospodarcze Polski z Hiszpanią wpływ ma przede wszystkim fakt, że oba kraje są członkami Unii Europejskiej. Polska jest ósmym najważniejszym partnerem handlowym Hiszpanii – w ubiegłym roku odpowiadała za 2% wartości eksportu i 1.7% wartości importu. Wśród hiszpańskich przedsiębiorstw, które mają największą ekspozycję na polski rynek, należy wymienić przede wszystkim Banco Santander, który generuje 9,5% przychodów w Polsce, a dodatkowo jego akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (SPL). Również dla Ferrovial (FER), spółki z branży infrastrukturalnej, Polska jest jednym ze strategicznych rynków, zarówno jeśli chodzi o zatrudnienie (6,000 pracowników nad Wisłą) oraz strukturę przychodów ze sprzedaży: 11% generuje właśnie w Polsce. Warto wspomnieć również o Cellnex (CLNX), spółce z branży infrastruktury telekomunikacyjnej, która jest właścicielem ponad 15,000 wież telekomunikacyjnych w całym kraju i generuje tutaj 11% swoich rocznych przychodów.

Źródło: XTB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *