Polityka i Społeczeństwo

Quo vadis Platformo? Odsłona zapewne pierwsza

schetyna konwencja 2017

Konwencja Platformy Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi odbyła się pod kilkoma hasłami. We wstępnym, około 50-minutowym przemówieniu Grzegorza Schetyny, najbardziej chwytliwy wydaje się slogan ,,Nie totalna opozycja, a totalna propozycja.”. Natomiast nazwa części prezentowanego programu pt. ,,Akcja Twoja Polska”, nie wybrzmiała dość wyraźnie. Inne charakterystyczne wypowiedzi, które ,,opakowywały” koncepcję programową to:

Wolność, własność, samorządność.

Nie konkurencja pomiędzy partiami, a walka o przyszłość Polski.

PO jako partia wolności.

Państwo, które pomaga, nie decyduje za obywateli.

Zamiast rządzenia ludźmi zarządzanie krajem. Nie gromadzenie władzy, a dzielenie się nią.

Sporo podkreśleń tego, że tylko ,,razem” i ,,wspólnie” możemy zbudować kraj lepszy od ,,folwarku” PiS, ale i tego co było przed wyborami w 2015 roku.

Tradycyjna polaryzacja

Odniesienia do działań partii rządzącej były mniej nachalne, niż te pojawiające się w przeciętnej medialnej wypowiedzi przedstawicieli Platformy. Jednocześnie nadal najczęstsza argumentacja przemawiającego Schetyny polegała na wymienieniu tego, co PO zrobi od PiS lepiej oraz tego, czego PO na pewno nie zrobi, bo z pełnym zapałem realizuje to karna ekipa prezesa Kaczyńskiego.

Skoro PiS daje premie w spółkach skarbu państwa, finansuje propagandową telewizję publiczną i strzelnice, PO podniesie płace w służbie zdrowia. PO przeniesie decyzje na najniższe szczeble władzy samorządowej i zwiększy jej autonomię, bo po nieudanych działaniach PiS w trakcie ostatniej pomorskiej klęski żywiołowej, widzieliśmy jak kiepsko wygląda centralne sterowanie. PO wesprze polski kapitał, ale nie będzie repolonizować, bo to okazja do wzbogacenia partii- tak jak to miało miejsce w przypadku PiS-owskich SKOK-ów. A do tego oczywiste, że przewodniczący Platformy musiał jeszcze przedstawić propozycje reform, które odwracają większość posunięć uznawanych za zagrażające demokracji, takich jak ustawy dotyczące funkcjonowania prokuratury i sądownictwa.

Wizja przyszłości

Zdaniem Grzegorza Schetyny podstawowe pytanie stojące dziś przed partią brzmi  – Jak obronić Polskę? Chodzi oczywiście o obronę przed brakiem praworządności, centralistycznymi i po prostu autorytarnymi zapędami tzw. PiS-owskiej ,,dobrej zmiany”. Na to pytanie znajduje przede wszystkim trzy odpowiedzi:

 1. wzmocnienie oporu przeciwko działaniom partii rządzącej
 2. zjednoczenie opozycji (wspomniano m.in. o ruchach społecznych takich jak KOD, Czarny Protest, ruchach obrony niezależnego sądownictwa, stowarzyszeniach lekarskich, prawniczych, nauczycielskich, biznesowych, naukowych, kulturalnych)
 3. nowy pomysł na Polskę.

Liczni komentatorzy zaraz po braku wiarygodności, zarzucają PO brak wizji kraju. Trzeba przyznać, że w wystąpieniu Schetyny niewiele miejsca pozostało na roztaczanie przed słuchaczkami i słuchaczami obrazu tego, jaka jest ta platformerska Polska marzeń. Pomimo uwzględnienia tego zagadnienia.

A może ta wizja nie przykuła uwagi, bo brakuje w niej świeżości?  Wizję, w której każdy sobie sterem, żeglarzem, okrętem, praktykowaliśmy bowiem przez cały okres transformacji. Żeby cieszyć się wolnością własności, trzeba w ogóle mieć jakąś własność. Oczywiście Schetyna obiecał rozszerzenie 500+ na każde dziecko oraz 13-stą emeryturę, ale trudno nie odnieść wrażenia, że to gra z PiS ukierunkowana na zablokowanie ewentualnego odbicia elektoratu dla którego argumenty pomocy socjalnej są ważne. Obie te partie są gospodarczo liberalne i obie usiłują zamaskować ten fakt mrugając do niezamożnej, czyli znaczącej części naszego społeczeństwa.

Gospodarka

Propozycje wsparcia zatrudnienia idą doskonale znanym tropem przyznawania ulg przedsiębiorcom. Chciałoby się zapytać – co za różnica czy przeciętni obywatele są skazywani na łaskę i niełaskę urzędników mianowanych przez PiS, czy niekontrolowanych w żaden sposób pracodawców? Ci odciążeni ze składek za pracowników do 25-go roku życia, owszem zatrudnią, ale kosztem starszych, a zaraz po przekroczeniu tego wieku zwolnią, biorąc kolejnych chętnych.

Podnoszenie kwoty wolnej od PIT i CIT  jest bardziej demokratyczne niż np. odciążanie firm usytułowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ale ostatecznie nie przełoży się na rozrastanie się mikro firm w  stabilniejsze i lepiej płacące średnie przedsiębiorstwa o których wspomniał Schetyna. Choćby dlatego, że wiele krajowych firm nie jest lokatą nadmiaru kapitału, a jednoosobowymi lub rodzinnymi miejscami pracy zarabiającymi na utrzymanie. Wielu specjalistów twierdzi, że dla międzynarodowego kapitału zabrnęliśmy w podwykonawstwo  i niedrogie usługi, czego nie zmieni się jedną ustawą. Wymagałoby to postawienia na rozwój jakiejś innowacyjnej gałęzi przemysłu. Tego obszaru w propozycji PO brak.

Ekonomiści twierdzą też, że charakter naszego systemu podatkowego jest degresywny, czyli mniej zamożni płacą proporcjonalnie więcej od bardziej zamożnych. PO nie chce ruszać systemu podatkowego, a przenieść środki wpłacane do systemu na niezmienionych zasadach.

Państwo

Przewodniczący PO kilkakrotnie wspominał o konieczności zmiany relacji pomiędzy administracją państwową a obywatelami. Państwo ma wspierać zamiast być źródłem opresji. Państwo ma pomagać. Państwo to narzędzie ułatwiające obywatelom życiową samorealizację. Nie było jednak nic o wspólnocie i jakiegokolwiek miejsca na zawłaszczaną przez PiS i fanatyczną prawicę sfery symbolicznej. I żeby chociaż wspomniał o sporcie… Tylko kasa, pieniądze, bogacenie i robienie z tym co się chce. To się idealistom nie spodoba, choć Schetyna chce współpracy ze ludźmi o różnych poglądach.

Wiarygodność

Patrząc na gesty, ton głosu, mimikę przewodniczącego, można było uznać, że był optymistycznie i szczerze nastawiony do tego co mówi. Sprawnie, i może za bardzo na luzie, bo nie widać po nim autentycznych emocji zafrasowania sprawami kraju. Kamery na sali zarejestrowały też entuzjastyczną gospodarz konwencji, czyli łódzką prezydent Hannę Zdanowską, ale i dość sceptyczną byłą premier Ewę Kopacz.

Co z punktami dotyczącymi oczekiwanych przez niektóre środowiska rozliczeń obecnej władzy i odpolitycznianiem zarządzania spółkami skarbu państwa, czy instytucjami? W miejscach w których mówi się o kadrach nie wskazano mechanizmów przyznawania stanowisk finansowanych z publicznych pieniędzy niezależnie od partyjnego układu. Rodzi to podejrzenie, że pod hasłami ,,najlepsi gospodarze” firm czy ,,dialog środowisk” kryje się zamiana kolesi PiS na PO. Spółkami zarządzają ludzie z większymi kwalifikacjami, ale nadal wierni. Media bliżej neutralności, ale decyzyjni z PO. Kasa w kulturze niby mniej ostentacyjnie, ale nadal ideologiczna, czyli tym razem nie na wybielanie historii lecz tylko na to co można masowo sprzedać. Przeciwnicy powiedzą – bez różnicy!

Czarny Protest – dziękujemy radykałom

Schetyna wyraźnie odciął się od liberalnych środowisk współorganizujących Czarne Protesty określając je radykalnymi i oskarżając o wywieranie nacisku na opowiadanie się za nigdy niepopieranym złagodzeniem prawa antyaborcyjnego. Obrona tzw. kompromisu. Poza tym in vitro, opieka okołoporodowa, dostęp do antykoncepcji. Także edukacja seksualna, choć trudno stwierdzić, że za rządów Platformy, w poprzednim wydaniu, była pozbawiona elementów fanatyzmu religijnego. W każdym razie dobrze, że Schetyna jasno i wyraźnie powiedział czego PO chce, a czego nie zaakceptuje. Jeśli wygrają prawdziwego oddania prywatnych spraw obywateli ich własnym decyzjom, zdecydowanie nie będzie.

Program przedstawiony przez Schetynę nie jest samorządowym, a jest programem wyborczym, który można zrealizować tylko dzięki przejęciu władzy w wyborach parlamentarnych. Jako pierwszy był najbardziej ogólnym wprowadzeniem w oczekiwane przez wielu odrodzenie. Sądzę, że nieostatecznym. Na takie jest za słaby i przegrywa konkurencję z manifestem zaprezentowanym niedawno przez posłankę ugrupowania Joannę Muchę.

Poniżej spis postulatów programowych zaprezentowanych przez przewodniczącego Platformy.

SAMORZĄDY

 • Likwidacja Urzędów Wojewódzkich.
 • Wszystkie wpływy z podatków PIT i CIT zostaną w budżetach władz samorządowych.
 • Ustalenie i zapisanie w ustawie bazowej kwoty wolnej od podatku, wynegocjowanie ze związkami zawodowymi oraz pracodawców i zapisanie rokrocznego wzrostu (bazujące na rozwiązaniu Irlandzkim i Holenderskim) i przyznanie samorządom możliwości powiększania jej ponad tą kwotę bazową.
 • Nałożenie obowiązku stosowania budżetu obywatelskiego.
 • Przyznanie budżetów dla rad dzielnic.
 • Upowszechnienie i dofinansowanie funduszy sołeckich.
 • Przywrócenie pełni praw własności do ziemi i swobody jej kupna oraz sprzedaży.
 • Stworzenie koalicji partii i organizacji prosamorządowych.

OŚWIATA

 • Zwiększenie autonomii samorządów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz rad rodziców.

Akcja Twoja Polska – nadzorowana przez ekspertów, samorządy, związki zawodowe i pracowników

GOSPODARKA I POLITYKA SPOŁECZNA

 • Odbudowa II filaru systemu emerytalnego.
 • Zapisanie środków zgromadzonych w tym filarze jako prawnej własności oszczędzających.
 • Wycena majątków spółek skarbu państwa i przekazanie ich akcji na prywatne konta emerytalne.
 • Przemieszczenie oszczędności chętnych Polek i Polaków do II filaru kapitałowego lub zamienienie ich na akcje spółek skarbu państwa.
 • Zastąpienie nominatów partyjnych ,,kompetentnymi gospodarzami” w spółkach skarbu państwa.
 • Zwolnienie ze składek na NFZ i ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą do 25 roku życia i przejęcie wszystkich składek przez państwo ( poza składką zdrowotną) za pracodawców opłacających pracowników do 25 roku życia.
 • 500+ na każde dziecko
 • 13-sta emerytura dla każdego emeryta

USTRÓJ

 • Uchwalenie Aktu Odnowy Demokracji – ustawy przywracającej niezależność sądownictwa, prokuratury i mediów publicznych.
 • Rozliczenie działaczy PiS z decyzji wydawanych na szkodę firm, urzędów i instytucji.
 • Uchwalenie złożonego już projektu ustawy zatrzymującej tworzenie nadmiernej ilości nowego prawa i gwarantującej wzrost jakości uchwalanego.

SŁUŻBA ZDROWIA

 • Przekazanie 135 miliardów z Funduszu Pracy na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych.
 • Przedstawienie 24.10 projektu gabinetu cieni PO dotyczącego wzrostu nakładów na służbę zdrowia.

PRAWA REPRODUKCYJNE

 • Ochrona tzw. kompromisu antyaborcyjnego, finansowania in vitro, obecności wychowania seksualnego w szkołach, standardów opieki okołoporodowej oraz dostępu do antykoncepcji.

KULTURA

 • Gwarancja podejmowania decyzji finansowych i kadrowych przez dialog środowisk artystycznych, samorządów i Ministerstwa Kultury.

POLITYKA ZAGRANICZNA

 • Powrót do idei Trójkąta Weimarskiego z Francją i Niemcami.
 • Opracowanie planu wejścia do strefy Euro.

FOTO: Fakt.pl

POLUB NAS NA FACEBOOKU

[wpdevart_like_box profile_id=”539688926228188″ connections=”show” width=”600″ height=”200″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”pl_PL”]

Czytasz nas? Podobają Ci się zamieszczane przez nas treści?
Wesprzyj nas swoją wpłatą.
Wpłacając pomagasz budować Crowd Media – wolne media, które patrzą władzy na ręce.

WPŁAĆ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Comments

Redakcja portalu CrowdMedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów nadesłanych przez użytkowników.
Zuzanna Jakowicka

Prowadzi fundację na rzecz tolerancji Różnosądecka i działa jako aktywistka na lewicy. Z wykształcenia psycholożka i dziennikarka. W praktyce freelancerka. Chłonie zagadnienia niepowiązanych obszarów takich jak kultura fizyczna, zarządzanie, rynek pracy, psychologia, kultura społeczna. Od ponad 25 lat systematycznie uprawia aktywność fizyczną. Mniej więcej od tego czasu zapisuje przemyślenia w zbyt długich tekstach.

Media Tygodnia
Ładowanie