Polityka i społeczeństwo

Fatalne wieści dla PiS. Do Strasburga trafiła sprawa, która może cofnąć kluczową “reformę” władzy

Kolejne nagrody ujawniają skalę manipulacji dobrej zmiany. Premier nie może dłużej uciekać od odpowiedzialności
fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Bardzo ważne wieści płyną dziś z Strasburga, gdzie obraduje Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przyjął on bowiem właśnie do rozpoznania skargę Marka Jarockiego, dotyczącą niewłaściwego obsadzenia składu TK w jego sprawie i co więcej, zapowiedział rychłe jej procedowanie. Zdaniem skarżącego, udział w oddaleniu jego skargi przez skład orzekający, w którym zasiadali nominaci PiS w Trybunale Konstytucyjnym, pozbawił go prawa do sądu, do rozpoznania skargi, a także prawa do odszkodowania od władz publicznych za ich niezgodne z prawem działanie.

W rozmowie z “Rzeczpospolitą” Marek Jarocki podkreśla, że to brak szacunku do prawa przez Trybunał Konstytucyjny skłoniły go do złożenia skargi do ETPC. Jego pełnomocnik adwokat Roman Nowosielski ocenia, że sprawa jest prawniczo prosta. Dotyczy bowiem wykładni polskiego prawa, a dokładnie przeanalizowania rozstrzygnięcia TK z 3 grudnia 2015 r. Jest także przekonany, że wobec tego, co dzieje się w kwestii wymiaru sprawiedliwości w Polsce, sprawa zostanie potraktowana przez Trybunał priorytetowo. Znaczenie tej skargi jest bowiem olbrzymie dla dalszego losu “dobrej zmiany” w Polsce. Dlaczego?

Jeśli Trybunał w Strasburgu przychyli się do stanowiska skarżącego, to dopóki nie zostanie zrealizowany wyrok TK z grudnia 2015 roku i trzej legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (Andrzej Jakubecki, Roman Hauser oraz Krzysztof Ślebzak) nie złożą ślubowania przed prezydentem Dudą, praktycznie każde orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej, w którego składzie orzekającym obsadziła jednego z 6 sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, może być kwestionowane. Skarżący zwraca bowiem uwagę, że do tego czasu orzeczenia wydane z udziałem tychże sześciu sędziów są z mocy prawa objęte zarzutem nieważności postępowania z uwagi na udział w wydaniu orzeczenia przez osoby nieuprawnione – bez statusu czynnego sędziego TK.

Procedura postępowania przez ETPC przewiduje poinformowanie państwa o skardze oraz wezwanie do ugody, jednak w tym przypadku trudno spodziewać się, że władza Prawa i Sprawiedliwości wykaże się dobrą wolą. Sprawa ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania władzy przez partię Jarosława Kaczyńskiego, która byłaby zagrożona, gdyby udało się przywrócić Trybunał Konstytucyjny do roli zapisanej w Konstytucji. Na to kierownictwo partii rządzącej pozwolić sobie nie może.

Źródło: Rzeczpospolita

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Comments

Czytasz nas? Podobają Ci się zamieszczane przez nas treści?
Wesprzyj nas swoją wpłatą.
Wpłacając pomagasz budować Crowd Media - wolne media, które patrzą władzy na ręce.

WPŁAĆ

Redakcja portalu CrowdMedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów nadesłanych przez użytkowników.

Media Tygodnia

Ładowanie