Polityka i społeczeństwo

Odrodzenie na lewicy. Nowa siła idzie walczyć o samorząd

Polska scena polityczna cierpi na brak racjonalnej i wiarygodnej siły reprezentującej lewicowych wyborców. Ci ostatni nie mają dziś łatwego wyboru obserwując sytuację, kiedy PiS przyjął założenia państwa opiekuńczego mieszając ją z podstawami ideologicznego konserwatyzmu. Równocześnie postępowa partia Razem oferuje rozwiązania systemowe tak oderwane od realiów, że ich najprostszym wspólnym mianownikiem jest bankructwo państwa i upadek gospodarczy. Jest w końcu i Nowoczesna, która przegrywając starcie z PO przyjęła rolę kameleona politycznego, kiedy przez większość swojego istnienia unikała tematów światopoglądowych, a dziś udaje nowoczesną lewicę. O pozaparlamentarnym SLD ciężko nawet wspominać przy jego opanowanych przez spadkobierców PZPR strukturach, które nie mają najmniejszej woli zmian i dostosowania się do panującej rzeczywistości. W ten obraz pustki wkracza jednak promyk nadziei. Dzisiaj miała miejsce konwencja samorządowa Inicjatywy Polskiej, nowego ruchu społeczno-politycznego pod przewodnictwem Barbary Nowackiej. Wydarzenie to okazało się być bardzo interesując, ponieważ Barbara Nowacka wraz ze swoim zespołem całkowicie odeszła od powtarzanej nam do znudzenia konieczności walki z PiS, ale skupiła się na przedstawieniu Polakom wizji tego, jak samorząd powinien odpowiadać na potrzeby każdego z nas, zwykłego mieszkańca. Zaprezentowana koncepcja wyróżnia się od tego, co nieraz słyszymy w kontekście samorządu tym, że jest kompleksowa i wiarygodna – oparta na doświadczeniach ruchów miejskich i miast Zachodniej Europy. Barbara Nowacka przestawiając rys koncepcyjny Inicjatywy na samorządy trzymała się z żelazną konsekwencją realnych kompetencji samorządu, w oparciu o przykłady, ludzkie historie i problemy. Na tle elity politycznej, która w wyścigu w omamianie wyborców miesza ze sobą kompetencje parlamentu i samorządu oraz przedkłada ideologię nad działania jest to rzeczywista dobra zmiana.

Co chciała przekazać zatem Barbara Nowacka Polakom?

Trasmisja #live z Konwencji Samorządowej #InicjatywaPL #WłączSię

Opublikowany przez Inicjatywa Polska na 18 listopada 2017

 

Liderka Inicjatywy Polskiej zaczęła od pochwalenia sukcesu polskiej samorządności ostatnich 25 lat, kiedy to musieliśmy się jej nauczyć tak naprawdę od podstaw. Wytknięto jednak ciemną stronę tego rozwoju, opartego tylko na inwestowaniu w infrastrukturę, co skutkowało, że dziś są: “Nie szare ulice, ale szarzy ludzie”. Nowacka żąda walki z biedą i wykluczeniem społecznym. Liderka IP rozprawia się ze stereotypem, że są to zadania administracji centralnej, wskazuje, że samorząd ma tutaj realne środki i kompetencje.

Barbara Nowacka określiła samorządy mianem “reduty naszej wolności”. O tę redutę toczy się dziś walka, której nie można przegrać.

“To batalia o to, jakie będzie kształt samorządzenia, jakie będą granice wolności, jakie będą granice udziału obywateli i obywatelek w procesie demokratycznym”.

Powyższe słowa wpisywały się w koncepcję Inicjatywy, aby stawiać na partycypację, zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny na szczeblu lokalnym. Jest to szczególnie nawiązanie do działalności ruchów miejski w całym kraju, które oddolnie walczą o sprawy mieszkańców, a w których wielu działaczy rodzącej się nowej lewicy ma swoje korzenie.

Barbara Nowacka podkreśliła potrzebę zmiany optyki na publiczne i unijne środki, które są traktowane w dyskusji politycznej jako niczyje, co skutkuje ich marnotrawstwem. Podkreślono, że są to NASZE pieniądze, co szczególnie widać w samorządach.

Barbara Nowacka stawia na wielkiego nieobecnego debaty publicznej – relacje społeczne, które wymagają pilnej uwagi i pracy:

“To, co nas tłamsi, to korupcja, walka polityczna, frustracja i brak perspektyw”. Polska to kraj fatalnych relacji zarówno tych na scenie politycznej jak i tych społecznych – relacje “Pan – Cham”. Zdaniem Nowackiej straciliśmy umiejętność rozmowy ze sobą, uznajemy tych, co mają mniej władzy za gorszych, co przekłada się na pogardę pracodawcy do pracownika, urzędnika do obywateli i rosnący dystans jaki budujemy między sobą.

Liderka Inicjatywy Polskiej stawia na edukację. Postuluje przywrócenie powagi zawodu nauczyciela i jego godziwe wynagradzanie. Relacje wewnątrz szkoły przekładają się na jakość kształcenia. Inicjatywa Polska chce edukacji prawnej w szkołach, postuluje zwiększenie dostępu do kultury wysokiej przez sfinansowanie co najmniej raz w roku wizyty ucznia w instytucji kultury.

Dla Nowackiej priorytetem jest ochrona powietrza oraz rozbudowa transportu publicznego, ekologicznego i efektywnego, który będzie pełnił także funkcję socjalne dla najuboższych. Wskazała konieczność zaangażowania samorządu w politykę mieszkaniową – budowę nowych mieszkań, aby “każda osoba przyjeżdżająca do pracy mogła wynająć tanie mieszkanie”.

Liderka inicjatywy uderza w administrację publiczną, zarzuca jej brak jawności, brak świecenia przykładem – postuluje zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na każdym urzędzie, dostosowanie do potrzeb i zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych instytucjach. Ma to skończyć z hipokryzją, że władza prowadzi kampanie przeciw np. wykluczeniu, a sama jest podmiotem wykluczającym.

Na konwencji wybrzmiała także polityka senioralna – wyjście poza Uniwersytety Trzeciego Wieku, dotarcie do osób nie myślących w kategoriach uniwersyteckich i zapewnienie im “możliwości aktywnego i godnego uczestnictwa”. Ważnym miejscem ma być szkoła jako miejsce spotkań międzypokoleniowych.

Barbara Nowacka jasno określa także rolę samorządów w integracji i ochronie imigrantów oraz dawaniu odporu zachowaniom rasistowskim i faszystowskim.

Kończąc swoje wystąpienie liderka Inicjatywy Polskiej podkreśliła, że trzeba powiedzieć “nie dla polaryzacji na dwa partyjne bloki”,inaczej dorobek poprzednich pokoleń zostanie zaprzepaszczony, a przyszłość naszych dzieci zagrożona.

Przedstawione powyżej założenia są w obecnej, populistycznej debacie, rzadko obecne, dlatego pozwoliłem sobie na ich szersze przytoczenie. Do rozmowy o przyszłości ważne jest postanowienie diagnozy i wskazanie priorytetowych wyzwań. Nad skutecznością poszczególnych rozwiązań należy debatować, prawica i lewica mają bardzo odmienne punkty widzenia, jednak to z konstruktywnej, odważnej, debaty rodzą się zmiany. Niestety dziś w Polsce osiągnęliśmy poziom, że nie dyskutujemy już w ten sposób. Realne problemy zeszły do podziemia, a ich miejsce zastąpiły układy, elity kasty pogrążone w niekończącej się bratobójczej wojnie. Czy zmiana tego układu sił, tym razem po lewej stronie sceny politycznej jest zatem możliwa?

fot. flickr/Sejm RP

POLUB NAS NA FACEBOOKU

 

 

Czytasz nas? Podobają Ci się zamieszczane przez nas treści?
Wesprzyj nas swoją wpłatą.
Wpłacając pomagasz budować Crowd Media – wolne media, które patrzą władzy na ręce.

WPŁAĆ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Comments

Redakcja portalu CrowdMedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów nadesłanych przez użytkowników.

Media Tygodnia

Ładowanie